کیو وب
ساخت اولین ابرخودرو سبز/ تلویزیون هایی با صفحه شیشه ایتصاویر چشم‌بندی که رویاها را کنترل می‌کند دو محقق نیویورکی اقدام به ساخت یک چشم بند خواب کرده اند که با...
مطالب مرتبط
ادامه مطلب
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com