اگر همه ی درختان زمین قطع شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۴۲:۱۸
اگر همه ی درختان زمین قطع شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟
30 جولای 2017 ... با آبگیری سد گلورد نکا در دل جنگل های هیرکانی اتفاق خواهد افتاد ... بر جنگل و تاالب گفت: متأســفانه همه آنچه از ســوی فعاالن محیط زیســت در این مدت گفته شــده ... یعنی چیــزی حدود 25 تــا 30 هــزار درخت جنگلی که در مخزن ســد واقع می شــود، .... اگر قرار باشــد مخزن سد با 113 میلیون ... را پرآب تــر می کنیــم و زمین هــای.
23 دسامبر 2015 ... همه از آلودگی سخن می‌گویند اما کمتر کسی به نقش بی‌بدیل درخت‌ها و فضای سبز و ... در شرایط نبود درخت، فرسایش آبی در زمین گسترش می‌یابد و سیلاب‌ها خاک‌های سطح زمین ... نزدیک به ۳۰درصد اکسیژن جو زمین را تامین می‌کند و اگر فضای سبز کم شود و درخت‌های بسیاری نابود شوند به مرور کاهش اکسیژن اتفاق خواهد افتاد.
اگر این نرخ از قطع درختان همچنان ادامه یابد تا ۲۰۰ سال دیگر هیچ درختی روی زمین باقی نخواهد ماند و سؤال این است در ... اگر همه ی درختان زمین قطع شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟
16 آوريل 2018 ... اگر به ساکنان زمین از ۱۵ تا ۶۵ سال یک ارّه ی برقی بدهند تا درختان را قطع کنند هر فردی می تواند ۶۲۵ درخت را قطع کند و در طول یک سال همه ی درختان جهان ...
16 آوريل 2018 ... اگر به ساکنان زمین از ۱۵ تا ۶۵ سال یک ارّه ی برقی بدهند تا درختان را قطع کنند هر فردی می تواند ۶۲۵ درخت را قطع کند و در طول یک سال همه ی درختان جهان ...
5 مارس 2013 ... خاصه در عصر سیمانی و آهنی امروز، درخت ها به مثابه ی سرپناه و تکیه گاه ... اگردرخت ها نبودند،اکسیژن مورد نیاز حیات تامین نمی شد و آدم های فرورفته در این همه دود و دم وغبار، خفه می شدند. ... اگردرخت نبود، میوه ای هم در میان نبود تا کامی شیرین شود. ... پيامبراني زميني كه به فرموده ی مولانا،با زباني سبز و دستهائي بر كنده از ...
خورشید بزرگترین منبع انرژی است و اگر نبود همه مردمان جهان و جانوران و گیاهان از بین می‌رفتند. ... اجاقهای خورشیدی وجود دارد که می‌توان روی آن غذا پخت و برای منازل دور افتاده ... ساقه‌های این درختان زمانی که یک ساله هستند هم سطح با زمین قطع می‌کنند. .... طی فرایند تجزیه شدن به وسیله گاز متان آزاد می‌شود این گاز کمک می‌کند که زمین گرم شود.

خوش آمدید

بستن