آسیب پذیری بحرانی در مدیریت محتوای سایت‌ها

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۴۲:۳۸
آسیب پذیری بحرانی در مدیریت محتوای سایت‌ها
طراحی قالب » آسیب پذیری بحرانی در مدیریت محتوای سایتها
آسیب پذیری بحرانی در مدیریت محتوای سایتها... مرکز ماهر درباره آسیب پذیری بحرانی در سیستم دروپال (سیستم مدیریت محتوای سایتها) که تمامی مدیریت وبسایت کاربر را در اختیار می گیرد، ه...
روز دوشنبه این شرکت یک به روز رسانی امنیتی بحرانی را برای اصلاح یک آسیب‌پذیری منتشر کرد. آخرین نسخه وردپرس نسخه ۴.۲.۱ است. وردپرس یک سیستم مدیریت محتوای...
آسیب پذیری بحرانی در مدیریت محتوای سایتها
آسیب پذیری بحرانی در مدیریت محتوای سایت ها... مرکز ماهر درباره آسیب پذیری بحرانی در سیستم دروپال (سیستم مدیریت محتوای سایتها) که تمامی مدیریت وبسایت کاربر را در اختیار می گیرد، ...
مرکز ماهر درباره آسیب پذیری بحرانی در سیستم دروپال (سیستم مدیریت محتوای سایت‌ها) که تمامی مدیریت وب‌سایت کاربر را در اختیار می گیرد، هشدار داد.

خوش آمدید

بستن