کیو وب

چگونه می توان مهریه را از طریق اجرای ثبت مطالبه کرد؟ - خبرگزاری میزان

16 آوريل 2018 ... یکی از راه‌های مطالبه مهریه از شوهر، مراجعه به اجرای ثبت اسناد رسمی است. در این روش زن می‌تواند قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارایه و تقاضای صدور اجراییه کند، سپس با اجراییه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند.
اجرا مهریه. مهریه مالی است که ضمن عقد نکاح مرد به زن تقدیم می کند. بنابراین به محض وقوع عقد، زن مالک مهریه شده و می تواند آن را مطالبه کند. مهریه ممکن است موجل باشد به این معنا که برای پرداخت آن زمانی مشخص شده باشد، در نتیجه قبل از این زمان زن نمی تواند آن را مطالبه کند. مثل آن که ضمن عقد نکاح شرط شود زن تا 3 سال حق مطالبه مهریه خود را ...
15 آوريل 2017 ... اگر مهریه سكه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قیمت روز مطالبه آنها (روزی كه زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه میكند) ملاك اجرای قانونی حكم است. اگر سند ازدواج رسمی نباشد، زن برای مطالبه مهریه خود باید از طریق تسلیم دادخواست به دادگاه اقدام كند. زن می تواند با ارایه دادخواست حقوقی به دادگاه ویژه ...

چگونه می توان مهریه را از طریق اجرای ثبت مطالبه کرد؟ - اقتصاد آنلاین

16 آوريل 2018 ... در این روش زن می‌تواند قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارایه و تقاضای صدور اجراییه کند، سپس با اجراییه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند.
7 نوامبر 2013 ... اما اینکه حکم اعسار را از چه مرجعی باید مطالبه کرد موضوع بررسی‌ ما در ادامه است. مطالبه مهریه از اجرای ثبت. یکی از راه‌های مطالبه مهریه از شوهر مراجعه به اجرای ثبت اسناد رسمی است. در این روش زن می‌تواند قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه کند و تقاضای صدور اجرائیه کند. سپس با اجراییه به اداره ثبت مراجعه و ...

چگونه مهریه را از طریق اجرای ثبت وصول کنیم؟ - مهرخانه

11 ژوئن 2016 ... یکی از راه‌های مطالبه مهریه از شوهر مراجعه به اجرای ثبت اسناد رسمی است. در این روش زن می‌تواند قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه کند و تقاضای صدور اجرائیه کند. سپس با اجراییه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند. در این روش زوجه باید هزینه اجرایی را هم که برابر با نیم عشر دولتی است پرداخت ...
1 ژانويه 2014 ... بدانید در این جا به چه طریق می توان مهریه را وصول کرد ، اول در این جا تعریف مهر را بدانید : مهر مالي است كه به هنگام عقد نكاح، برابر ضوابط شرع و رسم و عادت از طرف .... زن میتواند از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی مهریه خود را مطالبه نماید به این صورت كه قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه و تقاضای صدور اجرائیه ...

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: کیو وب

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com

بستن