توضیح جشنواره جهانی فجر درباره آشغال‌های دوست‌داشتنی

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۴۳:۱۰
توضیح جشنواره جهانی فجر درباره  آشغال‌های دوست‌داشتنی
سینمایی «آشغال‌های دوست‌داشتنی» اعلام کرد: این فیلم از حضور در جشنواره فیلم فجر انصراف داد. به گزارش ایسنا، روابط‌عمومی فیلم سینمایی «آشغال‌های دوست‌داشتنی» اعلام کرد:...
توضیح جشنواره جهانی فجر درباره «آشغال‌های دوست‌داشتنی»
میرکریمی درباره «آشغال‌ها...» کارگردان فیلم «آشغال‌های دوست‌داشتنی» خطاب به دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر گفت: تصور می‌کردم مثل هر فیلم ایرانی می‌توانم تقاضای حضور در جشنواره جهان...
‌داشتنی» در جشنواره جهانی شما کافی نیست! به گزارش تحریرنو ؛ محسن امیریوسفی پس از توضیح دبیرخانه جشنواره جهانی فجر درباره رد شدن فیلم «آشغال‌های دوست‌داشتنی» مبنی بر اینکه 'متن...
برگزارکنندگان این جشنواره جهانی در انتظار قضاوت واقعی در مورد کیفیت «آشغالهای دوست داشتنی» در زمان اکران از طرف تماشاگران و اهالی مطبوعات می‌مانم. توضیحات جشنواره‌ی جهانی فجر در...
‌ جهانی فجر درباره‌ «آشغال‌های دوست‌داشتنی» روابط عمومی جشنواره‌ جهانی فجر در پی انتشار اظهارات محسن امیر یوسفی مبنی بر رد شدن فیلم «آشغالهای دوست داشتنی» از این رویداد توضیحاتی...
کد خبر: ۳۵۴۹۰۴ توضیح دبیرخانه فجر درباره رد فیلمی با موضوع ۸۸ فیلم سینمایی «آشغال‌های دوست داشتنی» که فرم شرکت در جشنواره جهانی فجر را پر کرده بود توسط دبیرخانه جشنواره

خوش آمدید

بستن