کیو وب

16 ژانويه 2018 ... مدیرعامل رنوپارس گفت: تا دو سال آینده 85 استاندارد جدید خودرویی اجباری می‌شود و تولید خیلی از خودروها از جمله محصولات فعلی رنو باید متوقف شود.
ﻫﺮﮔﺎه اﺟﺮاي اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﻮرد ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ اﺟﺒﺎري اﻋﻼم ﺷﻮد ،. ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎي ﻣﻬﻠﺖ ﻫﺎي ﻣﻘﺮر ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ،. ﺗﻤﺮﮐﺰ ،. ﺗﻮزﯾﻊ و ﻓﺮوش اﯾﻨﮕﻮﻧ. ﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮﺑﻮط و ﯾﺎ ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان ﻣﻤﻨﻮع و. ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﺎﻃﯽ و دﻓﻌﺎت و ﻣﺮاﺗﺐ ﺟﺮم وﻣﺮاﺗﺐ ﺗﻌﺰﯾﺮ اﻋﻢ از اﺣﻀﺎر ،. وﻋﻆ ، ﺗﺬﮐﺮ ،. ﺗﻮﺑﯿﺦ ، ﺗﻬﺪﯾﺪ و. اﺧﺬ ﺗﻌﻬﺪ و ﺣﺒﺲ از ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﺎ دو ﺳﺎل وﺟﺰاي ﻧﻘﺪي از ﯾﮑﺼﺪﻫﺰار رﯾﺎل. ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﻪ ...
17 سپتامبر 2017 ... علاوه بر مطالب فوق دبیر انجمن خودرو سازان معتقد است برای رعایت استانداردهای جدید خودرویی،خودروسازان تا تابستان سال 98 فرصت دارند اما از طرفی سازمان ... داده وقتی سازمان استاندارد برای خودرو استانداردهای اجباری را تعیین و مدت زمانی را برای اجرای آن اعلام می کند، به‌دلیل فراهم کردن شرایط اجرای این استانداردها و حجم ...
12 سپتامبر 2017 ... همشهری در ادامه نوشت: ارتقاي استانداردهاي اجباري خودرو با به‌روزرساني 51استاندارد قبلي از تير‌ماه سال 95كليد خورد و در ادامه براساس مصوبه شوراي‌عالي استاندارد افزايش تعداد استانداردهاي ايمني و آلايندگي خودرو به 83 استاندارد، از مهر‌ماه سال گذشته ابلاغ و فرصت سه‌ساله براي اجراي اين استانداردها تعيين شد تا ...

پایگاه اطلاع رسانی عصر خودرو - یک روز هم به خودروسازان مهلت نمی‌دهیم

7 آوريل 2018 ... هر دو اینها دخیل بود. البته نمی‌توان گفت دولت در ماجرای ارتقای استانداردهای خودرو به سازمان استاندارد فشار آورد، بلکه این موضوع بیشتر در قالب یک مطالبه مطرح شد. ... به‌عنوان مثال، وقتی سازمان استاندارد می‌گوید اجرای فلان استاندارد آب معدنی در تاریخ 1/ 1/ 98 اجباری است، در این تاریخ نمی‌رویم درهای کارخانه را ببندیم، ...

اجرای دو استاندارد اجباری در سال 98 - دنیای اقتصاد

12 آوريل 2018 ... سال 98 به‌طور حتم سال سختی برای تولیدکنندگان خودرو کشور خواهد بود. سالی که خودروسازان کشور مجبور به رعایت دو استاندارد ایمنی و آلایندگی هستند و در صورت عدم اجرا با توقف شماره‌گذاری محصولاتشان روبرو می‌شوند. در این بین اگر چه رئیس سازمان ملی استاندارد در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» آخرین مهلت برای ...
7 آوريل 2018 ... 4 دی ماه سال گذشته بود که با اجرای فاز اول ارتقا استانداردها، خبرتوقف تولید ۲۵خودروی غیراستاندارد سبک و سنگین رسانه‌ای شد. ... وی گفت: اگر خودروسازان طبق توافق‌های صورت گرفته و اطلاعیه‌های سازمان ملی استاندارد حرکت کنند، از دیماه 97 تا سال 98، تمام خودروهای تولیدی مطابق با استانداردهای 85گانه تولید خواهد شد و ...

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: کیو وب

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com