کیو وب

مکارم هم مثل بسیاری از کارمندان شهرداری کمی تخفیف بابت ملک ...

11 آوريل 2018 ... عضو شورای شهر تهران، ری و تجریش با تاکید بر اینکه آقای مکارم ملکی بلاوجه از شهرداری نگرفته است، گفت: زمانی که ایشان در شهرداری بوده، مثل بسیاری از کارمندان درصد کمی تخفیف گرفته است و کسانی که پیگیر این مساله بودند از ... مکارم هم مثل بسیاری از کارمندان شهرداری کمی تخفیف بابت ملک گرفته‌ بود.

مکارم هم مثل بسیاری از کارمندان شهرداری کمی تخفیف بابت ملک ... - ایلنا

11 آوريل 2018 ... عضو شورای شهر تهران، ری و تجریش با تاکید بر اینکه آقای مکارم ملکی بلاوجه از شهرداری نگرفته است، گفت: زمانی که ایشان در شهرداری بوده، مثل بسیاری از کارمندان درصد کمی تخفیف گرفته است و کسانی که پیگیر این مساله بودند از ... مکارم هم مثل بسیاری از کارمندان شهرداری کمی تخفیف بابت ملک گرفته‌ بود.

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: کیو وب

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com