کیو وب

روانشناسی ترافیك و نقش آن در كاهش تصادفات رانندگی در آلمان
بهزاد بصیرت ابراز امیدواری کرد که یکی از بزرگترین دستاوردهای نخستین کنگره روانشناسی ترافیک، توجه لازم به موضوعات روانشناسی در ترافیک باشد و شاهد کاهش تصادفات در...
گرفته است تا با راه‌اندازی رشته روانشناسی ترافیک و بهره‌گیری از تجربیات علمی و دانشگاهی، در زمینه کاهش نقش عوامل انسانی در تصادفات جاده‌ای گام‌های موثری برداشته شود. وی همچنین ب...

..:: ایربان، ایربان نیوز ::..

نقلیه در شهرهای امریکا طی دو دهه می‌ ... انتقال تجربیات تهران و پکن به منظور کاهش ترافیک براساس این گزارش محسن سرخو، رئیس کمیته حمل‌و‌نقل شورای شهر تهران در این نشست، با...
روانشناسی ترافیك و نقش آن در كاهش تصادفات رانندگی در آلمان
اخیر این روند کاهشی تغییر چندانی نیافته و ثابت مانده است. دبیر علمی نخستین کنگره روانشناسی ترافیک، ادامه داد: این مسأله مؤید این بوده که عوامل فردی و روانشناختی نیز در کاهش تصاد...

میگنا - متولی سلامت روانی جامعه باید مشخص شود

کشته های تصادفات کاهش یابد. رئیس سازمان نظام روانشناسی افزود: چرخ توسعه نیاز به جامعه شاداب دارد و در زمینه های مختلف حتی مدیریت ترافیک روانشناسان می توانند ایفای نقش کنند...

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: کیو وب

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com

بستن