کیو وب

ظریف در مقاله‌ای مطرح کرد:در غرب آسیا با کمبود گفت‌وگو مواجهیم/ ایده ...

20 مارس 2018 ... وزیر امور خارجه در مقاله‌ای در سایت «العربی الجدید» با بیان این که ایده «منطقه قوی» ریشه در نگاه راهبردی جمهوری اسلامی ایران به منطقه پیرامونی خود دارد، تاکید کرد: این ایده به معنای پذیرش اصل تأمین منافع جمعی، ضرورت احترام به آن و تعمیم اصل بردبرد به سطح منطقه و ایده‌ای مخالف برتری‌جویی و حذف دیگر کنشگران ...

ظریف در مقاله ای مطرح کرد:در غرب آسیا با کمبود گفت وگو مواجهیم/ ایده ...

20 مارس 2018 ... وزیر امور خارجه در مقاله‌ای در سایت «العربی الجدید» با بیان این که ایده «منطقه قوی» ریشه در نگاه راهبردی جمهوری اسلامی ایران به منطقه پیرامونی خود دارد، تاکید کرد: این ایده به معنای پذیرش اصل تأمین منافع جمعی، ضرورت احترام به آن و تعمیم اصل بردبرد به سطح منطقه و ایده‌ای مخالف برتری‌جویی و حذف دیگر کنشگران ...

در غرب آسیا با کمبود گفت وگو مواجهیم/ ایده «منطقه قوی» ریشه در نگاه ...

20 مارس 2018 ... ظریف در مقاله‌ای مطرح کرد: در غرب آسیا با کمبود گفت‌وگو مواجهیم/ ایده «منطقه قوی» ریشه در نگاه راهبردی ایران دارد. ظریف. وزیر امور خارجه در مقاله‌ای در سایت «العربی الجدید» با بیان این که ایده «منطقه قوی» ریشه در نگاه راهبردی جمهوری اسلامی ایران به منطقه پیرامونی خود دارد، تاکید کرد: این ایده به معنای پذیرش اصل ...

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: کیو وب

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com

بستن