کیو وب

دانلود فیلم آموزشی Revit: Parametric Curvature in the Family Editor

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۴۳:۰۴
دانلود فیلم آموزشی Revit: Parametric Curvature in the Family Editor
Sep 21, 2011 ... In this course, Paul F. Aubin creates standardized content such as furniture, doors, and many other architectural components using The Family Editor in Revit. The course starts with the basic concepts: family hierarchy, libraries, resources, reference planes, and constraints. The course also takes a deeper ...
6 days ago ... Tame unruly parametric curves with the Revit Family Editor. Learn how to control the curvature of nonrectilinear geometry such as circles, arcs, arches, splines, and complex curves like cyma moldings.
5 روز پیش ... آیا تا به حال سعی کرده اید که شکل یک منحنی را به صورت پارامتری در ویرایشگر Family نرم افزار Revit کنترل نمائید؟ زمانی که یک شکل هندسی دارای خطوط مستقیم نیست، خم کردن آن بسیار چالش برانگیز است. در این دوره ی آموزشی، شما می توانید چندین تکنیک موثر را برای کنترل کردن منحنی های پارامتری یاد ...

خوش آمدید

بستن