کیو وب

‌اجتماعی با دارا بودن شرایط مقرر قانونی امکان‌پذیر است. العالم - ایران احتساب سوابق موردنظر منوط به بیمه‌پردازی در زمان ارائه تقاضا و داشتن ٢ سال سابقه حق‌بیمه نزد سازمان...
0 دوشنبه 4 اردیبهشت 1396 ساعت 01:00 جام جم آنلاین بانک، بیمه و بورس احتساب دوران سربازی در سوابق تامین اجتماعی چگونه است؟ دوشنبه 4 اردیبهشت 1396 ساعت 01:00...

امکان تقسیط حق بیمه دوران خدمت سربازی، حداکثر در ١٢ ماه فراهم است

در ١٢ ماه فراهم است مدیرکل امور فنی بیمه‌شدگان تأمین ‌اجتماعی گفت: در صورتی که بیمه شده قادر به پرداخت یکجای حق بیمه دوران خدمت سربازی نباشد، می تواند نسبت به ارائه درخواست...

خدمت - امکان تقسیط حق بیمه دوران خدمت سربازی در 12 ماه

به پرداخت یکجای حق بیمه دوران خدمت سربازی نباشد، می‌تواند نسبت به ارائه درخواست تقسیط بدهی اقدام کند. به گزارش خدمت؛ سیروس نصیری با بیان این مطلب گفت: در صورت پرداخت تقسیط حق

احتساب دوران سربازی در سوابق بیمه چگونه است؟

در غیر این صورت احتساب سوابق مذکور براساس تقاضای مجدد و تجدید محاسبه حق‌بیمه با رعایت ضوابط مربوطه میسر است. کلمات کلیدی: خدمت نظام وظیفه ، سربازی ، سوابق بیمه...
. احتساب سوابق مورد نظر منوط به بیمه‌پردازی در زمان ارایه تقاضا و داشتن ٢ سال سابقه حق‌بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی و همچنین پرداخت حق‌بیمه متعلقه طبق ضوابط مقرر در ماده ٣...

عصر امروز - امکان تقسیط حق بیمه دوران خدمت سربازی در ۱۲ ماه

تأمین ‌اجتماعی گفت: در صورتی که بیمه شده قادر به پرداخت یکجای حق بیمه دوران خدمت سربازی نباشد، می تواند نسبت به ارائه درخواست تقسیط بدهی اقدام کند که در این حالت واحد اجرایی بات...

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: کیو وب

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com