کیو وب

خرداد ۲۱, ۱۳۹۶ - تدبیرشرق

در اجلاس پژوهشگاه نیرو چه گذشت؟
ضزوزت مسوولیت پذیری و احتیاط در طرح‌های آب در اجلاس پژوهشگاه نیرو چه گذشت؟
پژوهشگاه نیرو چه گذشت؟ نکته‌ی بسیار مثبت در سخنان اردکانیان که بالاترین مقام در حوزه‌ی تصمیم‌گیری‌های مربوط به آب است، این بود که گفت باید اتکای صِرف به دانش مهندسی را درمورد...

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: کیو وب

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com