کیو وب

خوانش یک نقشه پنج ساله برای صداوسیما - ایسنا | خبر فارسی

1 روز پیش ... معاون برون مرزی سازمان صداوسیما با تاکید بر اهمیت تاثیرگذاری این معاونت بر افکار جهانی و مخاطبان خارجی، از اهداف آتی برای دستیابی به هدف های پنج ساله این .... شرایط رقابت در ایام نوروز سال های جدید با توجه به پخش برنامه 200 کانال از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان، نزدیک به 21 کانال تلویزیون رسانه ملی که در ...

گفت‌وگوی ایسنا با معاون برون‌مرزی رسانه ملی/ خوانش یک نقشه پنج‌ساله ...

nگفت‌وگوی ایسنا با معاون برون‌مرزی رسانه ملی/ خوانش یک نقشه پنج‌ساله برای صداوسیما پیمان جبلی افق‌های اصلی معاونت برون‌مرزی در پنج سال آینده را اهدافی چون راه‌اندازی شبکه‌های فرانسوی‌زبان، تولید سریال برای مخاطب.
1 روز پیش ... معاون برون مرزی سازمان صداوسیما با تاکید بر اهمیت تاثیرگذاری این معاونت بر افکار جهانی و مخاطبان خارجی، از اهداف آتی برای دستیابی به هدف‌های پنج‌ساله این معاونت سخن گفت. پیمان جبلی در گفت‌وگو با ایسنا افق‌های اصلی معاونت برون‌مرزی در پنج سال آینده را اهدافی چون راه‌اندازی شبکه‌های فرانسوی‌زبان، تولید سریال ...

خوانش یک نقشه پنج ساله برای صداوسیما | معاون برون مرزی سازمان - ایسنا

1 روز پیش ... معاون برون مرزی سازمان صداوسیما با تاکید بر اهمیت تاثیرگذاری این معاونت بر افکار جهانی و مخاطبان خارجی، از اهداف آتی برای دستیابی به هدف های پنج ساله این ... او معتقد است که این معاونت نیازمند حمایت نهادهای تاثیرگذار داخلی است تا بتواند همپای رسانه های خارجی در مناطق برون مرزی فعالیت کند و تاثیرگذار باشد.

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: کیو وب

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com